III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji

Częstochowa, 22 czerwca 2016

- - - - - - - - - - - - -

Patronat honorowy

Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Tematyka Konferencji

Problematyka Konferencji związana jest z rozwojem i funkcjonowaniem organizacji w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ramach niniejszej Konferencji chcielibyśmy poddać pod dyskusję następującą tematykę:

Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Teoria i praktyka

Rola i znaczenie zasobów organizacyjnych

Organizacja w Internecie szanse i zagrożenia

Determinanty rozwoju współczesnych organizacji

Innowacje w organizacji

Technologie informacyjne a funkcjonowanie i rozwój organizacji

Rola kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji

Perspektywy i kierunki badań nad zarządzaniem przedsiębiorstw sektora MSP

Umiejętności współczesnego menedżera

Znajdź nas na facebooku

Organizatorzy

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Częstochowie

Komitet Programowo-Organizacyjny

Uploaded image

dr inż. Klaudia Smoląg

Przewodnicząca Komitetu
tel. +48 34 3250 414

e-mail: klaudia.smolag@op.pl
Uploaded image

dr inż. Dariusz Dudek

Sekretarz Naukowy
tel. +48 34 3250 412

e-mail: dariusz.p.dudek@gmail.com
Uploaded image

dr inż. Paweł Kobis

Sekretarz Naukowy
tel. +48 34 3250 312

e-mail: pawelkobis@gmail.com
Uploaded image

dr inż. Artur Wrzalik

Sekretarz Organizacyjny
tel. +48 34 3250 304

e-mail: arturw@zim.pcz.pl

Członkowie Komitetu

mgr Grzegorz Chmielarz
mgr Ola Zygoń
mgr Magdalena Baryń
mgr Aleksandra Koszarek-Cyra

Komitet Naukowy

Serecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa
tel.
+48 34 3250 412
+48 34 3250 414

fax
+48 34 3613 876